Österlings

Fastighetsbyrå

Västervik Fiskarna 5


Tillfälle att investera i en utvecklingsbar fastighet i Gamleby med byggrätt för bostäder.

Anbud mottages löpande.

Utgångspris 950 000 kr.

Hagtornsvägen 8 & Västerviksvägen 61, Gamleby


Befintlig byggnad på fastigheten är detaljplanerad för kontor och har en area om 359kvm. Detaljplanen medger även nybyggnation för bostäder i två våningar med en total byggnadsarea på 570 kvm.

Fastighet


Fastigheten utgörs av en uppvuxen hörntomt om 5 423 kvm sluttande mot söder. På tomten finns även en jordkällare och en enklare komplementbyggnad innehållande förråd.

Huvudbyggnad


Befintlig huvudbyggnad med tänkt ändamål kontor har två våningar samt källare. På södersidan på båda plan sträcker sig balkong. Rummen är av varierande storlek och WC återfinns på flera platser i byggnaden. Kök återfinns på entréplan. Källarförråd.

+46 (0)70 104 02 26

mikael@osterlings.se

Copyright Statement